Systém managementu kvality ve společnosti
PEMEX-ivp, s.r.o.

Pro zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb má společnost PEMEX-ivp, s.r.o. od 09.12.2015 zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001 : 2009.

EN ISO 9001 : 2009

pdfPříručka kvality PEMEX2.71 MB

© 2000-2017 Pemex-ivp, s.r.o.